Zbor Krajanov Čentibe

 
Preteklo soboto se je po nekaj letih odvil težko pričakovani zbor krajanov krajevne skupnosti Čentiba, na katerega se je odzvalo nekaj manj kot petdeset krajanov. Zboru je predsedoval vršilec dolžnosti predsednika krajevne skupnosti Viktor Hranilović, ki je v svojem uvodnem govoru pozdravil lendavskega župana Janeza Magyarja in prisotne krajane.
 
Na povabilo naj se gospod župan prisede med člane sveta KS Čentiba, slednji ni imel posluha, Župan se je raje usedel med krajane. Po pozdravu je vršilec dolžnosti predsednika KS Čentiba Viktor Hranilović prebral dnevni red občnega zbora, kar je razburilo gospoda župana, ki se je ostro odzval, saj dnevnega reda občnega zbora ni prejel in je menil, da se zato ni mogel ustrezno pripraviti na zbor ter obenem vprašal, ali so krajani prejeli dnevni red, nakar so zatrdili, da so prejeli le vabilo. Nato se je gospod Hranilović opravičil za slednje, kar mu je bilo očitano in poudaril, da je nehote storil napako saj je zbor krajanov vodil prvič.
Sledila je seznanitev z delom KS Čentiba v preteklem mandatu v katerem so delovali naslednji krajani: Štefan Vidak, Štefan Ftičar, Evgen Šimon, Valerija Pečelin, Monika Šimon, Klavdija Braniša in Branko Kolenko. V tem mandatu so omenjeni člani uspeli, kljub pomanjkanju denarnih sredstev, veliko narediti.
 
V začetku mandata se je nadaljevala obnova vaške dvorane in sicer s postavitvijo fiksnega odra, prenovo male dvorane, kuhinje, hodnika, shrambe in na novo je bila urejena pisarna z arhivom. Nedokončana je bila le nabava opreme za kuhinjo. Pridobljena so bila tudi sredstva za nabavo kritine gasilske garaže, slednja je bila tudi prekrita. Urejen je bil hudourniški kanal pri nogometnem igrišču, začele so se aktivnosti v zvezi z zamenjavo lesenih električnih drogov v vasi. Ob pokopališču so bile zasajene tise in urejene nove stopnice. Notranja ulica, od vstopa do hiše Nagyovih, se je na novo preplastila in sproti uredila vsa potrebna infrastuktura vključno z razsvetljavo. 
 
V tem mandatu sredstev za prenovo mrliške vežice ni bilo na voljo in se sanacija ni izvedla. Za prenovo bivše osnovne šole tedaj ni bilo interesa. Sodelovali in pomagali so tudi pri praznovanju obletnice PGD Čentiba. Ponosni so na izvedbo prireditve Pomurski retaši, ki je bila izredno odmevna prireditev v prvi in tudi drugi izdaji. Vsako leto se je izvedlo srečanje starejših krajanov in miklavževanje. Po petih letih je bilo ponovno organizirano prvomajsko kresovanje, ki je bilo izredno dobro sprejeto. Sodelovanje z društvi je bilo zadovoljivo. Razen članov sveta KS, so pri organizacijah prireditev sodelovali tudi nekateri krajani.
Največja težava novega mandata v KS so ceste, zaradi le-teh je sledil odstop predsednika Branka Kolenka in še dveh članic v lanskem letu, saj po besedah sedaj že bivšega predsednika ni bilo komunikacije med Občino in KS. Pereč problem je še vedno del Glavne ulice, ki je izredno nevarna za pešce, kolesarje in tudi za voznike. Negotova je obenem tudi usoda slabo asfaltiranega odseka Glavne ulice, ki je pred enim letom dvignila veliko prahu, saj je bilo obljubljeno, da se bo omenjen odsek preplastil na novo. Glede na besede župana Janeza Magyarja se na občini že celo leto intenzivno dogovarjajo z izvajalcem del omenjene slabo asfaltirane ceste a dogovora še ni, kljub temu, da so zadržali zadnji del plačil v znesku 76.000.00 evrov. Župan še dodaja, da so v letošnjem letu namenjena višja sredstva iz letnega in investicijskega vzdrževanja za ceste, kjer so čentibske ceste zavedene med prioritete.
 
V razpravi je bila omenjena tudi peticja krajanov naselja Madžardiak, ki je bila naslovljena na Občino Lendava z namenom informiranja o izredno slabem stanju dovozne ceste in o problematiki stanovalke, ki ni priključena na kanalizacijsko omrežje ter s tem povezanimi neprijetmimi vonjavami na cesti. Za to problematiko ni bilo podane rešitve. V nadaljevanju je v razpravo vključen predlog Občine Lendava, ki poziva KS Čentiba k opredelitvi načina izvajanja pokopališke dejavnosti na območju KS. Krajanom je bil predstavljen predlog, ki predvideva, da se pokopališka dejavnost, upravljanje in urejanje prenese na upravljalca te dejavnosti, ki ga določi župan. Mnenje vodstva KS Čentiba je, da se predlog sprejme in se celotna pokopališka dejavnost prenese na izbranega izvajalca, saj KS Čentiba nima pogojev za opravljanje te dejavnosti. Predlogu je večina krajanov dala pozitivno mnenje in s tem zeleno luč za podpis pogodbe.

Svet KS Čentiba je krajane in župana obvestil, da bodo v kratkem z lastnimi sredstvi zavarovali bivšo osnovno šolo pred zamakanjem z zamenjavo nekaj strešnikov in popravilom vhodnih vrat, ki so razbita. V prostore vstopajo neznane osebe kjer kadijo, gre najverjetneje za mladino. Prostore šole bodo v uporabo ponudili vaškim društvom. Še prej pa bo potrebno pripraviti finančno konstrukcijo prenove in nato oddati načrte na prihajajoče razpise, kjer bodo poskušali pridobiti sredstva za prenovo. KS Čentiba bo tudi v letošnjem letu izvedla prireditve, ki se bodo odvijale čez leto ter sodelovala z društvi. Prioritetna investicijska dela so prenova mrliške vežice in zamenjava in predelava kurilne naprave v vaškem domu, ki bo zagotavljala ogrevanje v gasilski garaži. V zadnji točki razprave so krajani podali pripombe in predloge, ki so večinoma bili povezani s stanjem cest in jarkov, za določene manjše stvari bo KS angažirala podjetje EKO PARK. Uradni del zbora krajanov se je končal po dveh urah, kasnejše druženje ob kuhanem vinu pa je odprlo še marsikatero debato.

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja