ZAPOSLITEV: Okrajno sodišče v Lendavi išče čistilko

Okrajno sodišče v Lendavi je razpisalo prosto delovno mesto ČISTILKA II za NEDOLOČEN ČAS.

Trajanje zaposlitve:
nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom
Vrsta zaposlitve:
– polni delovni čas
Opis del in nalog:
• čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev;
• čiščenje in urejanje sedeža sodišča in okolice,
• pospravljanje poslovnih prostorov sodišča;
• skrb za varno uporabo delovnih pripomočkov priključenih na električni tok;
• skrb za požarno varnost v času opravljanja dela v zgradbi;
• skrb za zapiranje oken, zaklepanje vrat v zgradbi po opravljenem delu;
• javljanje napak na električnem, vodovodnem omrežju in drugih napak ali okvar
uslužbencu, ki opravlja dela vzdrževanja;
• praviina uporaba alarmno signalnih naprav;
• opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča.

Posebni pogoji;
brez posebnih pogojev
Kraj opravljanja:
Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, 9220 Lendava
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota

Vrsta delovnega razmerja:
nedoločen čas s polnim delovnim časom

Prijava z življenjepisom mora vsebovati;
pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora bili
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
opis morebitnih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno vrsta del in nalog ter trajanje
izjavo, da izpolnjuje vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega
kandidira,
izjavo, da so vsi navedeni podatki resnični in točni,
izjavo, da kandidat dovoljuje, da za namen tega javnega razpisa Kadrovska služba
Okrožnega sodišča v Murski Soboti pridobi podatke iz uradnih evidenc ter soglaša, da se
posredovani osebni podatki uporabijo za namen tega zaposlitvenega postopka.

Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami o izpolnjevanju navedenih pogojev, naj kandidati
pošljejo v roku 8 (osem) dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, OS Murska Sobota in
na spletni strani okrajnega sodišča in sicer na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota, Kadrovska služba z oznako “objava”. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov metka babic@sodisce.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Dodatne informacije glede objave prostega delovnega mesta je mogoče dobiti v kadrovski
službi Okrožnega sodišča v Murski Soboti na telefonski številki. 021535-29-52 (Simon
Hozjan)

[googlepdf url=”http://lendava-on.net/wp-content/uploads/2018/07/Su-109-2018.pdf” download=”Shrani” width=”100%” height=”600″]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja