Varstveno območje Natura 2000 ob reki Muri pri Gaberju polno gradbenih odpadkov

Pri Gaberju v neposredni bližini Hrvaške, ki spada v posebno varstveno območje Natura 2000, ob strugah in mrtvicah reke Mure, je deponirano na tone odpadnega gradbenega materiala, ki se tja navaža že več let. 

Krajani Gaberja so ogorčeni, saj se večkrat tedensko čez nasip reke Mure vozijo tovornjaki z naloženim gradbenim materialom. Med današanjim obiskom omenjenega območja smo se lahko o tem tudi sami prepričali, da tu poteka nelagalno odlaganje gradbenega materiala. Po videnem lahko z gotovostjo trdimo, da je na tem območju odloženo toliko odpadkov, da lahko govorimo že o večji ekološki bombi. Te dni so se na družabnem omrežju Facebook pojavile fotografije, ki prikazujejo odlaganje odpadnega gradbenega materiala – opeke kar v mrtivico Mure.

Krajani pravijo, da je praksa takšna, da se po dovozu odpadkov že isti dan ti tudi zasujejo in s tem prikrijejo dokazi. Med temi odpadki so velikorat tudi odslužene nevarne azbestne strešne kritine. V preteklih letih so se iz tega območja odpeljale tudi velike količine gramoza in rodovitne zemlje, v nastale jame so nato odložili ruševine in gradbene odpadke od porušenih hiš in so vse na ta način zakrili.

O najnovejšem odlaganju odpadkov so krajani že obvestili pristojne v KS Gaberje in Medobčinski inšpektorat, ti so zadevo posredovali naprej na Inšpektorat RS za okolje in prostor, ki pravi, da so o nelegalnem odlagnju odlaganju gradbenih odpadkov v k. o. Gaberje že prejeli prijavo in dodajajo, da imajo prednost prijave iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti, zato je težko napovedati, kako se bo omenjena prijava obravnavala. Medtem smo pobrskali po spletu in naleteli na spletni strani ministrstva za okolje in prostor, ki pravi:

V krovni uredbi s področja ravnanja z odpadki (Uredba o odpadkih) je določeno, da je odpadke prepovedano puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Posameznik, ki je imetnik odpadkov, je za kršitev te določbe lahko kaznovan z globo od 100 do 300 evrov. Predpisane kazni pa so višje za osebe, ki opravljajo dejavnost (pravne osebe, samostojne podjetnike, posamezniki, ki opravljajo dejavnost) in njihove odgovorne osebe.

Poleg tega pa na podlagi Zakona o lokalni samoupravi občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (tako imenovane »izvirne naloge« občin), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. V okviru teh nalog skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja. Podrobnejše naloge in način izvajanja nalog varstva okolja, skladno z 19. b členom tega zakona občina določi v odloku.

Nadzor nad izvajanjem določil odloka in iz tega izhajajoče kazenske določbe v primeru komunalnih odpadkov izvajajo občinske inšpekcijske službe. 

Če je v preteklih letih bila izrečena kakšna globa za odlaganje odpadkov na tem območju bomo v naslednjih dneh poskušali izvedeti pri pristojnih službah lendavske občine.

Za nekatere gradbene izvajalce velja, da zaradi zniževanja stroškov odpadke pogosto odlagajo na divja odlagališča. Za izvajalce v gradbeništvu predstavlja ustrezno ravnanje z odpadnim gradbenim materialom strošek, tako da odpadni gradbeni material raje odvržejo v gozd.

Naj dodamo še to, da je gradbene odpadke v skladu z veljavno zakonodajo prepovedano odlagati v okolju, prav tako jih ni dovoljeno, v kolikor niso predhodno ustrezno ločeni ter predelani, uporabljati za nasipanje poti.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”1060″ gal_title=”Odpadki Gaberje”]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja