V Krajevni skupnosti Pince bodo ponovno volili

Občinska volilna komisija Lendava  razpisala predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince.

Predčasne volitve je bilo potrebno razpisati, ker je odstopila večina članov sveta Krajevne skupnosti Pince, prav tako pa do poteka roka za vložitev kandidatur za nadomestne volitve (2 članov) v svet Krajevne skupnosti Pince, ki so bile razpisane za dan 21. 7. 2019, ni bila vložena nobena kandidatura.

Z novim razpisom za predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince  se je razveljavil razpis z dne 12. 5. 2019, s katerim so bile razpisane nadomestne volitve za dva člana sveta Krajevne skupnosti Pince za dan 21. 7. 2019 in vsa do sedaj opravljena opravila OVK Lendava v zvezi z navedenimi volitvami.

Predčasne volitve so razpisane za nedeljo, 1. septembra 2019. V skladu z rokovnikom za izvedbo volilnih opravil je pri OVK potrebno vložiti kandidature do 1. avgusta 2019 do 15.00 ure.

Volitve članov sveta krajevne skupnosti bodo potekale po večinskem sistemu, kar pomeni, da se bodo volili posamezni kandidati.

Kandidate za člane sveta lahko predlagajo politične stranke in skupine najmanj desetih volivcev s podpisi, ki jih ni potrebno overiti na upravni enoti. Predlaga se lahko toliko kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti krajevne skupnosti. V praksi to pomeni, da posamezni predlagatelj lahko predlaga v volilni enoti toliko članov, kot se jih voli v volilni enoti in ne več (v primeru volitev v svet Krajevne skupnosti Pince se voli pet (5) članov).

Za dan razpisa predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Pince, s katerim začnejo teči roki, se šteje 1. julij 2019. Z razpisom volitev so se pričela tudi volilna opravila, ki bodo potekala v okviru zakonsko določenih rokov. Rokovnik volilnih opravil, posamezna obvestila, in obrazci v zvezi s predčasnimi volitvami za člane sveta Krajevne skupnosti Pince, bodo objavljeni na spletni strani občine.

Vir: Občina Lendava

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja