Uspešno leto delovanja za Turistično društvo Palinka iz Čentibe

V petek 14. avgusta se je v Čentibi odvil redni letni občni zbor Turističnega društva Palinka Čentiba. Sicer je občni zbor bil načrtovan v začetku meseca marca, a se je zaradi situacije s covidom prestavil.

Zbora se je udeležilo devet od trinajst članov, kar pomeni, da je bil zbor sklepčen.

Zbor se je pričel z načrtovanim dnevnim redom:

1. Imenovanje zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2019.
3. Financiranje in načrti za tekoče leto
4. Razno

Po izvolitvi delovnega telesa, zapisnikarja, Lidije Kreft in dveh overoviteljev zapisnika, Mirana Krefta in Petra Balažeka, se je pričela obravnava letnega poročila za leto 2020, ki ga je predstavil predsednik Td Palinka, Viktor Hranilović.

2. Točka: Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2019.

Turistično društvo Palinka Čentiba je prostovoljna organizacija v kateri se združujejo občani z namenom in ciljem pospeševati turizem v občini Lendava. V prvem letu obstoja so bili izredno aktivni. Sodelovali so na kulinarični prireditvi v sodelovanju s Klubom študentov Lendava na Študenskem bogračfestu v Mariboru, s ponudbo čentibskih retašev.
Organizirali so šest uspešnih kolesarski tur: ob nekdanji železni zavesi, Murska šuma, Od stolpa do stolpa, Advent tura, Kolesarjenje ob zapuščenih objektih pridobivanja ogljikovodikov v Lendavi in okolici, kjer so gostili kolesarje iz Prekmurja in ostalih delov Slovenije, v mesecu septembru so organizirali kolesarjenje okoli Blatnega jezera na Madžarskem. Meseca maja so skupaj s civilno iniciativo iz Hodoša ter s finačno pomočjo Pomurske Madžarske narodnostne skupnosti, izvedli pohod od Pinc do Hodoša. Na predvečer prvega maja so skupaj s KS Čentiba in NK Čentiba po petih letih ponovno oživeli tradicionalno kresovanje z živo glasbo in zabavo. Prireditev je bila zelo dobro obiskana.
Sodelovali so na lendavskem Bogračfestu 2019 s ponudbo bograča. V sodelovanju z zavodom za turizem Lendava so se v mesecu novembru udeležili predstavitve lendavske kulinarike na sejmu turizma v sosednjem Bad Radkersburgu s ponudbo čentibskih dödölli in retaši. V mesecu oktobru 2019 so bili prisotni na Domači tržnici s ponudbo dödölli in retaši. Naročili so tudi izdelavo spominske table za počastitev spomina na nekdanjo čentibsko žganjekuho, ki je stala sred vasi. Postavitev table se še zaradi potrebnih soglasij ni izvedla. Načrtovana je za konec leta 2020.
Omenjena izdelava spominske table je bila sofinancirana iz naslova razpisa Občine Lendava na katero so se prijavili in pridobili 350,00 evrov sredstev. Enak znesek so pridobili še za sofinaciranje predstavitve lokalne kulinarike. Ta sredstva so bil porabljena za nabavo potrebnih posod in pripomočkov s pomočjo katerih so lahko izvajali svojo kulinarično ponudbo na zgoraj omenjenih prireditvah.

Finančno poročilo za leto 2020:

V letu 2020 je društvo poslovalo s 3.471, 32 evri denarnih sredstev
(članarine, prihodki od prodaje in storitev na domačem trgu, prihodki od prostovoljnih prispevkov, dotacije iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev).
Od tega je bilo 2.946,98 evrov odhodkov. Na dan 31.12. 2019 je društvo razpolagalo s 524,33 evri denarnih sredstev.
Na odhodkovni strani pa so nastali stroški  energija, stroški materiala, najemnine, bančne storitve, stroški pisarniškega materila, kilometrine …)

Na poročilo predsednika ni bilo pripomb in je bilo soglasno sprejeto.

3. Točka: Financiranje in načrti za tekoče leto

Situacija s covid krizo se je odražala tudi na delovanje društva.
Tako niso mogli izvesti načrtovane delavnice pečenja madžarskih perecov, ki je bila načrtovana v mesecu marcu, prav tako ne kresovnja na predvečer prvega maja in kolesarjenja okoli Blatnega jezera med prvomajskimi prazniki. Tudi ostale načrtovane spomladanske kolesarske ture so bile odpovedane. Niso se mogli udeležiti nobene kulinarične prireditve, saj so bile odpovedane.
Sled tega so ostali brez pomembnih finančnih prihodkov za društvo. Na letošnje razpise za pospeševanje turizma naše občine se zaradi odpovedanih prireditev niso prijavili, saj na teh ne bi mogli sodelovati.

Kar se tiče financiranja so odvisni od članarin in prihodkov iz naslova kolesarskih tur, ki ji bodo še izvedli tekom leta, ter sodelovanje na Domači tržnici in še kje do konca leta. Vse to je odvisno od razvoja situacije s covidom. Zaradi vsega tega bo finančno stanje društva veliko slabše, predvsem iz naslova pridobitne dejavnosti – prodaje hrane in pijače, kar bi pomenilo levji delež prihodkov.

Načrti oz. že izveden program v letu 2020

Kolesarske ture: Otvoritev iz goric v ravnice, Balaton pomlad in jesen, Bograč tura 29.8, Murka šuma september, Adventura: Žitkovci – Bodehaza, Domača tržica z dödöli še do konca leta, Delavnica pečenja perecov in domače koline kot nekoč v Čentbi. Izdelava turističnega prospekta Kolesarjenje v Lendavi, ki bo promoviral kolesarsko ponudbo društva.

4.Točka: Razno

Na zboru je bilo ugotovljeno, da je bilo TD Palinka v prvem letu svojega obstoja izredno uspešno, saj so uspeli v kratkem času z maloštevilčnim članstvom narediti ogromno za promocijo kulinarike in kolesarjenja naše občine. Bili so tudi predlogi o izvedbi teka po lendavskih goricah, predlog je bil sprejet in bo najverjetneje izveden v letu 2021. Po končanem uradnem delu zbora je sledila še razprava ob pogostitvi.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja