Tukaj je sestav novih članov sveta krajevnih skupnosti v občini Lendava in njeni predsedniki

Krajevna skupnost je oblika lokalne samouprave na ravni naselja, dela naselja ali skupine naselij v Sloveniji.

Vsaka krajevna skupnost ima svoj statut, ki ga potrdijo organi občine (mestni ali občinski svet, odlok podpiše župan/ja). Na volitvah neposredno izvoljen odbor ima mandat za štiri leta – podobno kot mestni ali občinski svet. Odborniki med seboj izvolijo predsednika, tajnika in blagajnika.

Odločanje se v krajevni skupnosti o pomembnejših zadevah praviloma dogaja na zboru krajanov. Odločitve zbora krajanov so za odbor zavezujoče. Manj pomembne zadeve krajevne skupnosti obravnava odbor krajevne skupnosti sam, lahko pa na zboru krajanov ali izmed odbornikov na zaprti seji tudi določi komisijo. Odbor lahko na lastno pobudo ali na pobudo krajanov (cenzus je določen s statutom) razpiše o zelo pomembni temi (npr. gradnja infrastrukturnih objektov) tudi referendum, ki je sicer bolj običajen na državni ravni, ga pa lahko izvede tudi krajevna skupnost, več krajevnih skupnosti ali občina. Poročanje krajanom se je nekdaj bolj pogosto dogajalo na rednih zborih krajanov, prek objav na oglasnih deskah, na javnih mestih (npr. z objavo poročila pred trgovino, avtobusno postajo, lekarno, ipd.), dandanes pa se dogaja večinoma preko svetovnega spleta.

Vsaka krajevna skupnost ni pravna oseba. Status pravne osebe krajevne skupnosti je neposredno odvisen od določil občinskega statuta. Tega na ustanovni seji občinskega sveta običajno spremenijo občinski svetniki, organi občine pa na njegovi podlagi določijo tudi vse ostale pristojnosti krajevne skupnosti. Na podlagi statusa pravne osebe imajo lahko te odprt lasten tekoči račun, ki jim omogoča nekoliko samostojnejšo lokalno samoupravo. Tako lahko krajevne skupnosti v dogovoru z vodstvom občine same izvajajo manjša dela in predvsem nujna popravila. To pa je za majhne kraje lahko ključnega pomena.

S statutom Občine Lendava (Ur.l. RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je bilo ustanovljenih 17 krajevnih skupnosti, od tega je 16 krajevnih skupnosti narodnostno mešanih. Krajevnim skupnostim je bil s statutom občine podeljen status pravne osebe javnega prava. V novembru 2004 je svet Občine Lendava sprejel pobudo krajanov naselja Trimlini za izločitev naselja Trimlini iz krajevne skupnosti Lendava ter ustanovitev nove krajevne skupnosti. S spremembo statuta občina Lendava tako šteje 18 krajevnih skupnosti:

Čentiba, Dolga vas, Dolina, Gaberje, Genterovci, Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kapca, Kot, Lendava, Mostje – Banuta, Petišovci, Pince, Pince Marof – Benica, Radmožanci, Trimlini.

Tukaj je sestav novih članov vseh krajevnih skupnosti v občini Lendava in njeni predsedniki:

– KS Lendava: Predsednik: Zver Dušan. Člani sveta: Hajdinjak Martin, Glavina Željko, Horvat Marija, Breznik Ivan, Orbán János, Horvat Lőrinc Helena, Kotnjek Dominik in Varga Ana.

– KS Čentiba: Predsednik: Kolenko Branko. Člani sveta: Šimon Monika, Hranilović Viktor, Sobočan Marija, Sobočan Tugomil, Tot Rudolf in Braniša Klavdija.

– KS Dolga vas: Predsednik: Bači Borut. Člani sveta: Kolenko Igor, Somi Vesna, Felső József, Berki Róbert, Varga Kulčar Brigita in Adorjan Suzana.

– KS Dolina: Predsednik:  Kaszás Mihael. Člani sveta: Lebar Rihard, Bogdan Horvat Sanja, Sabo Jožef in Miholič Gordana.

– KS Dolnji Lakoš: Predsednik: Šimonka Ladislav. Člani sveta: Magyar Alen, Farkaš Gyöngyi , Jeneš Irena in Pücko Ladislav.

– KS: Gaberje:Predsednik: Antolin Tibaut Helena. Člani sveta: Koša Žužana, Režonja Drago, Biro Nina, Antolin Jožef, Mataič Bojan in Horvat Simon.

– KS Genterovci:Predsednik:  Pisnjak Alenka. Člani sveta: Danč Jožef in Fehér Richárd.

–  KS Gorice pri Lendavi- Lendavske gorice: Predsednik: Denša Ivan. Člani sveta:  Borak Milan, Frajzman Zlata, in Ribarič Marjeta. Dolgovaške gorice: Balažek Peter, Kovačič Jožef in Kuzma Olga. 

– KS Gornji Lakoš: Predsednik: Toth Ladislav. Člani sveta: Krznar Klara, Prša Silvija, Herman Kornelija in Feher Janez.

– KS Kapca: Predsednik: Kramar Jernej. Člani sveta:  Balažic Benjamin, Fifonja Silvija, Škrban Brigita in Kramar Alan.

– KS Kot: Predsednik: Ftičar Karel. Člani sveta: Nagy Suzana in Sőke Anica.

– KS Pince Marof – Benica: Predsednik: Škvorc Marlena. Člani sveta: Mavrič Sebastjan, Ferletič Larisa, Rubin Leon in Kovač Aleš.

– KS Radmožanci: Predsednik: Lebar Teodor: Člani sveta: Frančič Matej, Kocon Vendel, Habjanič Sandra in Mataič Olga.

– KS Trimlini: Predsednik: Gerenčer Jožef. Člani sveta: Vučko Boštjan, Krampač Ines, Oros Marija in Kocet Mihael.

– KS Petišovci: Predsednik: Palnec Nikolina. Člani sveta:  Voščun Žužana, Ribarič Tibor, Koša Helena, Rob Blaženko, Pentek Štefan in Gömböš Géza.

– KS Mostje – Banuta: Predsednik Žižek Dejan. Člani sveta: Franko Marko, Žižek Janez, Žižek Mojca in Kocuvan Laura.

– KS Pince: Predsednik: Horvat Jože. Člani sveta: Tüske Csilla, Gyurkač Ladislav, Horvat Renata in Škorič Zoran.

– KS Hotiza: Predsednik: Köveš Igor. Člani sveta: Magdič Tadej, Sobočan Štefan, Kulčar Marija, Lebar Martina, Hozjan Nuša in Ladič Majda.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja