Gradbenik Lendava

Nova Jugoslavija je po osvoboditvi imela za osnovno nalogo čim prejšnjo izgradnjo in obnovo od vojne vihre prizadetih mest, tovarn in drugih objektov. Danes, ko se po več kot sedemdestih letih oziramo nazaj, lahko s ponosom ugotovimo, da so gradbinci odlično izvršili svoje naloge. Našega kraja vojna razdejanja sicer niso prizadela v toliki meri kot druge kraje, vendar se je tudi tukaj takoj po osvoboditvi začelo na veliko graditi za potrebe takrat naglo se razvijajoče industrije nafte. Za delavce in strokovnjake, ki so delali na naftnih poljih in v obratih podjetja »Nafte«, je bilo potrebno zgraditi stanovanja in druge objekte. Tako je bilo v letih od 1949 pa do 1954 zgrajeno novo naselje na jugovzhodnem delu mesta Lendava. Gradili sta ga splošno gradbeno podjetje »Konstruktor« iz Maribora in pozneje gradbeno podjetje »Sograd« iz Murske Sobote. Naše gradbeno podjetje je takrat šele nastajalo.V Mestni upravi hiš, katere naloga je bila vzdrževati takratni fond družbenih stanovanj in hiš, je bil takoj po osvoboditvi začetek gradbene dejavnosti podjetja. Preprosta popravila in vzdrževanje zgradb so opravljali delovodja ter nekaj zidarjev, tesarjev in delavcev. Kmalu se je pokazala potreba po ustanovitvi remontnega podjetja, ki naj bi poleg vzdrževalnih del opravljalo večja gradbena remontna dela. Tako je konec leta 1951 nastalo mestno podjetje »Remont«, neposredni predhodnik sedanjega »Gradbenika«. Ob ustanovitvi je to podjetje imelo 40.334. din osnovnih sredstev in 18 članov kolektiva. V letu 1952 do 1953 naglo narašča število delavcev, da bi do leta 1975 naraslo na 400 članski kolektiv. V tem obdobju svojega razvoja se podjetje že prvič srečuje z drugimi gradbenimi podjetji na licitacijah. Vodstvo podjetja je kmalu spoznalo, da je nujen večji in hitrejši razvoj na področju tehnologije ter kadrov, da bi lahko enakopravno sodelovali pri vseh gradnjah, ki so se pojavljale. Tak razvoj je nato privedel do razširitve poslovanja in spremembe registracije ter imena, tako da se v letu 1956 bivši »Remont« preimenuje v gradbeno podjetje »Gradbenih« Lendava. Pod tem imenom je poslovalo podjetje vse do konca, oziroma do integracije v SPG Konstruktor Maribor.

Moramo povedati, da je v Lendavi v tem času obstajalo še gradbeno podjetje »Ograd«, ki pa je bilo pozneje ukinjeno, oziroma se je združilo s podjetjem »Sograd« iz Murske Sobote. Kot smo že omenili, je podjetje do leta 1955 opravljalo le manjša dela, oziroma gradilo le manjše objekte, med katerimi tudi zasebne hiše. Od večjih zgradb v Lendavi je v tem obdobju bil zgrajen 10-stanovanjski blok s pekarno, gasilski dom v Lendavi in še nekateri drugi objekti. Takrat ima podjetje že prvega strokovnega delavca, gradbenega tehnika. V tem obdobju začne podjetje redno nastopati na številnih licitacijah in pridobivati vedno večje gradnje. Podjetje se okrepi tudi kadrovsko, kar mu omogoča količinsko večji obseg gradenj. Zanimiv je podatek, da je podjetje že leta 1953 gradilo izven naše občine, in sicer v Medjimurju in v Prevaljah. Pozneje so se gradbena dela spet v glavnem vršila v domači občini, ki je stopila na pot hitrejše industrializacije in izgradnje.

Ob preimenovanju v GP Gradbenik ima podjetje zaposlenih skupaj 60 članov. Od tega 4 VK, 16 KV, 12 PK, 15 NK delavcev in 8 vajencev. Uprava podjetja je imela 8 uslužbencev. S preimenovanjem je obenem razširjen poslovni predmet in je v skladu s tedanjimi predpisi pridobilo pooblastilo za gradnjo zahtevnejših objektov, na primer stanovanjskih objektov z več kot samo eno etažo. Od leta 1956 naprej stopa podjetje na pot nenehnega in hitrega razvoja, katerega rezultate lahko vidimo še danes. Razen že omenjenih objektov v naselju Nafte pozneje v Lendavi in okolici ni gradilo skoraj nobeno drugo gradbeno podjetje.
Pomemben mejnik v kronologiji dogodkov predstavlja leto 1963, ko se je, izvajajoč takratno politiko integracij v gospodarstvu, pripojilo k Gradbeniku opekarniško podjetje Lendavske opekarne s svojima obratoma v Dolgi vasi in Lendavi.

Opekarna Samuela Eppingerja v Lendavi, ki je bila leta 1947 nacionalizirana.
Dobrovniška opekarna.
Dolgovaška opekarna.

Lendavske opekarne so bile ustanovljene leta 1947 in 1948 z nacionalizacijo v Lendavi. V tem obdobju so v teh dveh opekarnah izdelovali le polno opeko in nekaj strešnikov. Skupna proizvodnja je znašala približno šeststo tisoč opečnih enot.
(ena opeka normalnega formata je ena opečna enota in se vsi drugi opečni izdelki računajo na to enoto). Kmalu je bilo potrebno v obeh obratih izvršiti določene rekonstrukcije, da bi se proizvodnja posodobila. Nedolgo po ustanovitvi podjetja Lendavske opekarne je temu podjetju bila pripojena opekarna v Dobrovniku, katero je upravljal tamkajšnji Krajevni odbor. Po nekaj letih skupnega poslovanja se je opekarna v Dobrovniku spet osamosvojila, a leta 1965 je spet prišla v sestav GP Gradbenik Lendava. Zaradi zastarele proizvodnje sta bila od treh opekarn likvidirana 1966. Eppingerjeva opekarna v Lendavi, obrat v Dobrovniku pa leta 1973. V Lendavi je bilo 35 delavcev, v Dolgi vasi 50 delavcev in v Dobrovniku 25 delavcev. Ukinitev obeh obratov je bila potrebna tudi zaradi tega, da bi se lahko vse razvojne sile osredotočile na sodobnejši obrat v Dolgi vasi, ki je bil prvič rekonstruiran leta 1956 na OGO sistem proizvodnje in je tako dosegel proizvodnjo 3,600-000 opečnih enot. Prvič se v naši občini začne izdelovati tudi votla opeka kot sodobnejši gradbeni material. Z drugo rekonstrukcijo leta 1972 pridobi opekarna v Dolgi vasi  sušilnice, ki bistveno omogočijo skrajšanje časa sušenja in s tem večjo proizvodnjo. Peč je rekonstruirana na žganje z mazutom, namesto prejšnjega premoga. Zelo obsežna je sedanja rekonstrukcija, ki je v teku in predvideva izgradnjo skoraj popolnoma novega obrata z dodatnimi sušilnicami, transportno avtomatiko in izgradnjo nove tunelske peči. Investicija v višini 25 milj. din naj bi omogočila proizvodnjo 20.000.000 opečnih enot, s čimer postaja opekarna v Dolgi vasi ena od sodobnih opekarn v širšem merilu. S to rekonstrukcijo se popolnoma spremenijo pogoji dela, saj prevzemajo težka, in zdravju škodljiva dela stroji in avtomati, ki zahtevajo v glavnem le prisotnost delavca in kontrolo nad njihovim obratovanjem. Ugotovimo torej lahko, da je tudi opekarniška dejavnost v podjetju Gradbenik dosegla velik razvoj kljub občasnim težavam na tržišču, ki pa so spremljale skoraj vse gospodarske panoge.
Od leta 1963 naprej delujeta obe dejavnosti: gradbeništvo in opekarništvo pod skupnim naslovom GP Gradbenik Lendava. Po pripojitvi opekarne je kmalu prišlo do ustanovitve še ene enote, in sicer prevozništva, ki je formirano iz vseh takrat v podjetju obstoječih prevoznih sredstev. V začetku je to predvsem enota, ki naj bi opravljala prevoze za lastne potrebe. Sčasoma pa se razvije in opravlja storitve za druge stranke. V te namene se nabavi nekaj cistern, s katerimi se prevaža tekoče gorivo za potrebe naftne industrije v Lendavi. V Petišovcih odpre enota prevozništva gramoznico za potrebe podjetja in drugih strank.

Združitev Gradbenika s splošnim gradbenim podjetjem Konstruktor iz Maribora leta 1973 je bila posledica želje obeh kolektivov, pridobiti z integracijo vse tisto, kar v gradbeništvu moderne dobe pomeni napredek. Zametki te integracije leže že v prejšnjem sodelovanju.
S ponosom lahko povemo, da so delavci tega kolektiva od njegovega začetka pa do konca obstoja zgradili nešteto gradbenih objektov, izdelali na milijone enot opečnih izdelkov raznih gradbenih objektov: stanovanjske bloke, tovarniške hale, šole, zasebne hiše, upravne zgradbe, mostove in opravila mnoga druga adaptacijska dela.. S svojim delom so gradbnenikovi delavci spremenili podobo mesta Lendave. Z rastjo obsega dela pa je bil nujen tudi materialni in kadrovski razvoj. Začeli so s samokolnicami, lopatami, krampi in zidarskim orodjem, nato pa so delali že z buldožerji, bagerji, nakladalci, žerjavi in še z mnogim drugim sodobnim orodjem. Postavili so veliko, sodobno polavtomatsko centralno betonarno s silosi za cement, zgradili so obrat za izdelavo betonskih zidakov, odprli veliko gramoznico s separacijo, popolnoma rekonstruirali opekarno v Dolgi vasi, zgradili novo upravno stavbo itd. Kolektiv je leta 1975 narasel na 396 zaposlenih s strokovnimi delavci kot so: 2 gradbena inženirja, ekonomist, višji upravni delavec, 8 gradbenih tehnikov, 2 strojna tehnika, 5 ekonomskih tehnikov, 7 delovodij, ter 368 VK, KV, PU, PK in NK delavcev. Na gradbeni fakulteti pa so štipendirali študente…

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja