Rudarsko-industrijska šola v Lendavi

Hiter razvoj naftnih polj v okolici Lendave je narekoval tudi potrebo za ustanovitev Rudarske šole, ki je imela namen vzgajati nov strokovni kader, mlade vrtalce. Aprila 1947 so se pričela pripravljalna dela za ustanovitev Rudarske šole s tem, da je podjetje Proizvodnje nafte prevzelo od mestnega ljudskega odbora lendavski grad, ki je bil v slabem stanju. Ko so bile izvršene potrebne adaptacije, je pričela I. oktobra leta 1947 z rednim delom nova šola z imenom Rudarsko- industrijska šola. Prvi letnik je imel 49 učencev. Socialni sestav učencev je bil sledeč: 17 industrijskih delavcev, 25 kmetovalcev in 8 razno. Po narodnosti so pripadali ti učenci sedmim narodnostim. Učni jezik v šoli je bil srbohrvaški. V šolskem letu 1948/49 je bilo vpisanih v prvi razred 65 učencev, naslednje šolsko leto 35.
Zaradi organizacije oziroma decentralizacije v industriji je prišlo podjetje Proizvodnja nafte pod pristojnost Ljudske Republike Slovenije. Po tem času nastane vprašanje vzdrževanja šole. Ker ni bilo na razpolago dovolj sredstev, prehaja šola postopoma v likvidacijo. Zadnji letnik je končal Rudarsko industrijsko šolo v šolskem letu 1953/54. Rudarska šola je imela vzorno urejen internat in so bili vsi učenci tudi gojenci tega internata. Internatska vzgoja in življenje v internatu sta bili vzorno urejeni. Gojenci tega kolektiva so bili močan in enoten, napredno vzgojen mladinski kolektiv. Gojenci so predstavljali udarno silo pri vseh delovnih akcijah in niso odklonili soudeležbe s programom pri nobeni kulturno-prosvetni prireditvi. Direktor šole in upravnik internata je bil Dušan Petrovič, ki je opravljal svoje delo več kot odlično. Bivši učenci rudarske šole so se razkropili po prostranih naftnih poljih po vsej Jugoslaviji in geološko raziskovalnih zavodih, kjer so delali kot vrtalci, strokovnjaki ter so marljivo koristili strokovno znanje, ki so si ga pridobili v triletni Rudarsko-industrijski šoli v Lendavi.

Nekdanji dijaški dom v Lendavi.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja