Pričetki naftne industrije v Lendavi

Gospodarski razcvet Lendave se je pričel z nastankom naftne industrije. Zaradi velikega razvoja naftne industrije je Lendava v tistih časih veljala za industrijsko središče celotnega Pomurja z mogočno industrijo pridobivanja nafte in predelave plina.

Oglejmo si v kratkih obrisih nastanek te velike industrije.

Na drugi strani Mure v Medžimurju je nafta bila poznana že skoraj pred sto leti. V Peklenici je namreč grof Djuro Feštetič iz Čakovca dobil prvo koncesijo za pridobivanje nafte že leta 1860. V letu 1890 začne Dunajčan Wilhelrn Singer vrtati pri Selnici. Menjavali so se lastniki in tudi družbe za izkoriščanje nafte na najstarejših naftnih poljih v Peklenici in Selnici.
Lendavska naftna polja v Petišovcih in Dolini takrat še niso bila poznana. Leta 1940 pa je v Jugoslaviji ustanovljeno podjetje »Jugopetrol AD« s sedežem v Beogradu, za katerim je stal nemški koncern Elverath AG iz Hannovera. Ta Jugopetrol v novembru 1940 izvrši v naših predelih geofizikalne meritve, ki dajo ugodne rezultate.
Toda 6. aprila 1941 izbruhne vojna in madžarske trupe zasedejo Prekmurje in Medžimurje. Jugoslavija razpade, kralj in ministri zbežijo v tujino, narod pa je prepuščen sam sebi. V novo ustanovljeni ustaški Nezavisni državi Hrvatski začne takoj delovati podjetje Petrolej dd. v Zagrebu, ki tudi locira prvo vrtino na petišovskem polju, imenovano Pt-1.

Toda madžarsko ministrstvo trgovine in industrije je 3. IV. 1942 izdalo zakonsko odločbo, s katero se v vseh pridruženih južnih pokrajinah (torej tudi v Prekmurju in Medžimurju) prekličejo vse koncesije za raziskovanje nafte, ki jih je podelila bivša jugoslovanska vlada. Vse te koncesije (med njimi »jugopetrol AD«, »Medžimursko d. d. in dr.) prevzame v začetku maja 1942 podjetje, registrirano pod imenom Magyar-érmet Ásvanyolaj Ipar RT (MANAT) madžarsko nemška industrija zemeljskega olja d. d . Za tem podjetjem je sedaj stal nemški koncern Winterschall AG.
Podjetje MANAT je začelo vrtati 7. julija 1942 v obmejni vasi Dolina, torej na madžarsko-jugoslovanski meji vrtino D-1. Poudarjamo, da so kljub »osvobojenemu« Prekmurju koncesije tega madžarskega podjetja pod nemško kontrolo segale le do jugoslovansko- madžarske meje, čeprav je v teh časih v resnici ni bilo, dočim je pa na drugi pravi madžarski strani vrtala firma MAORT (Magyar Aimerikai Ásvanyolaj Ipar RT ali Madžarsko-ameriška industrija zemeljskega olja d. d. Vrtino D-1 so vrtali do 21. VII. 1943. Ta vrtina je dala zemeljski plin pod pritiskom 120 atmosfer.

Omenimo še to, da je prej omenjena aprilska madžarska uredba zadela tudi Medžimursko petrolejsko d. d., katerega 50 % lastnik delnic je bila italijanska petrolejska družba Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP) iz Rima. Toda Italijani so diplomatsko rešili svoje interese na ta način, da so ustanovili novo madžarsko podjetje z udeležbo svojih delnic pod imenom MART (Muravideki Asvanyolaj RT (»Pomursko zemeljsko olje d. d.«). Zaradi dobrih odnosov med fašistično Italijo in kraljevino Madžarsko je prišlo tudi do sporazuma in tesnejšega sodelovanja med nemško-madžarskim podjetjem MANAT in italijansko-madžarskim MART in 1942 je bilo registrirano novo podjetje ONART (Olasz-Nemet Asvanvolaj RT italijansko-nemška industrija zemeljskega olja d. d.).
Prvo vrtino v Petišovcih je lociral geolog dr. Boelim, ki je bil v službi pri hrvaškem podjetju »Petrolej d. d.«, dočim je pa vrtanje začel ONART  dne 29. I. 1943 z vrtino Pt-1.
Do konca okupacije so potem Nemci skupno z Madžari izvrtali še vrtini Pt-2 iu Pt-3, v Dolini pa skupno 6 vrtin, ki so se imenovale D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6. Jasno je, da so po kapitulaciji Italije leta 1943 Nemci pregnali Italijane in iz ONART je spet nastal MANAT.

Še malo geologije

Geološko so naši predeli okoli Lendave, razen Doline, povezani in pripadajo območju velike ormoško-selniško-pekleniške antiklinale, ki se začenja že v Halozah in se nadaljuje še preko madžarske meje. Na severnem krilu te antiklinale leži naše petišovsko naftno polje.
Ti predeli pripadajo obenem južnemu delu Graškega zaliva, ki je bil eden od številnih obrobnih zalivov Panonskega morja in celotno Prekmurje leži v tem Graškem zalivu.

Svoboda je prišla …

Kot smo omenili, so Nemci in Madžari izvrtali nekaj omenjenih vrtin, nakar so se morali umakniti pred prodirajočo Rdečo armado.
Zbežali so pred njimi in odpeljali s seboj vse, kar se je dalo. Predno je prišla nova oblast, nekaj dni ni bilo oblasti na petišovskem polju. Zato so v začetku aprila 1943 domačini iz Petišovec, Slovenci in Madžari, prevzeli prostovoljno stražo nad obstoječimi naftnimi vrtinami in jih potem predali prvim dospelim osvoboditeljem, partizanom.
Okupator je odpeljal z malega naftnega polja vse, kar bi nam bilo nujno potrebno takoj v začetku. Nobene vrtalne garniture ni bilo na tej strani Mure, a obenem nobenega mostu. Ostali so le domačini delavci, vrtalci, ki svoje zemlje niso zapustili.

Težak začetek v svobodni domovini…

Na zapuščenem naftnem polju so se zbrali Prekmurci, Medžimurci in Madžari, domačini iz naših obmorskih krajev in z združenimi močmi začeli z obnovo zapuščenega polja. Začela se je težka borba s prevozom vrtalnih garnitur, ki jih je še nekaj ostalo v Bosni. Od tam so jih naši znani vrtalci Djuro in Ivo Premuš, Matija Kustec in drugi z dobro voljo in z mnogo iznajdljivostmi spravili preko Save pri Bosanskem Brodu.  V začetku še niti ni bilo mostu na Savi, zato so garnituro naložili na ladje in jih prepeljali v Slavonski Brod ter jih nato z železnico spravili v Lendavo. Te vrtalne garniture so bile v Kreki lepo demontirane in zložene v skladiščih in verjetno čakale, da bi jih Nemci tudi odpeljali pred prodirajočo Jugoslovansko ljudsko armado, a niso imeli časa. Prva parna garnitura, ki je prišla v Lendavo. »Truzl 2000« je delala že pred drugo vojno v Bosni, je koncem letu 1945 prispela v Lendavo in vrtanje s to garnituro se je začelo že 10. 1. 1946. Takrat je bilo ustanovljeno podjetje z imenom »Izvori nafte Lendava« in je pripadalo Jugoslovanskemu kombinatu za nafto in plin v Zagrebu.
Umikajoči se okupator je v Lendavi zapustil tri izvrtane pozitivne vrtine v Petišovcih in dve pozitivni naftni vrtini v Dolini, poleg plinskih. Te vrtine so koncem leta 1949 dale že okoli 5500 ton nafte.

Se nadaljuje.

Gradnja vrtalnih stolpov na petišovskem polju po 2. svetovni vojni

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja