Potrjen proračun Občine Lendava za leto 2020 in nižje cene Vrtca

Občinski svet je obravnaval predlog proračuna za leto 2020 in ga v drugem branju v sredo, 18. decembra, soglasno potrdil. Višina proračuna za leto 2020 znaša dobrih 14 milijonov evrov, kar pomeni, da Občina Lendava stopa v leto 2020 brez začasnega financiranja.

Priprava in sprejem občinskega proračuna je najzahtevnejša naloga občine. Z aktivnostmi zapripravo proračuna je občinska uprava pričela pravočasno, zato je bil proračun za leto 2020 sprejet pred letom, na katerega se nanaša. To pomeni, da je občinska uprva v letošnjem letu pripravila dva proračuna (za leto 2019 in 2020) in tako v prihodnjem letu ne bo začasnega financiranja in se bodo realizacija proračuna in z izvrševanjem proračuna povezane aktivnosti začele že takoj po novem letu, kar bo omogočilo proračunskim porabnikom neovirano tekoče poslovanje in izvajanje nalog.

Več podrobnosti na spletni strani Občine Lendava

Na seji Občinskega sveta Občine Lendava so svetniki obravnavali tudi nov predlog cen programov Vrtca Lendava, ki bodo veljale od 1. januarja 2020 dalje.

Trenutno še veljavne cene so bile potrjene letos meseca marca. V skladu z zakonodajo naj bi se uskladitev cen praviloma izvedla enkrat letno oziroma v primeru, če pride do bistvenih sprememb elementov, ki vplivajo na ceno vrtca. Zaradi vnovičnih sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in tudi kadrovskih sprememb, ki vplivajo na stroške dela, je bila uskladitev cen programov Vrtca Lendava/Lendvai Óvoda potrebna.

Cene programov vrtca se glede na nov predlog znižujejo za 8,8 % v oddelkih 1. starostnega obdobja in za 5,6 % v kombiniranih oddelkih, za 4,4 % se pa zvišujejo v oddelkih 2. starostnega obdobja.

Več podrobnosti na spletni strani Občine Lendava

 

Vir: Občina Lendava

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja