Ponovna preplastitev ceste na Glavni ulici v Čentibi

Izjava za javnost glede problematike cestišča v Čentibi.

Občina Lendava je zaradi številnih pritožb krajanov nad nekvalitetno izvedenimi asfalterskimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na lokalni cesti na Glavni ulici v Čentibi naročila dodatni nadzor. Pri tem so bile ugotovljene nepravilnosti pri kvaliteti izvedbe del preplastitve cestišča. Sodni izvedenec je ugotovil sledeče:

finalna asfaltna površina je zelo neravna, neravnine se pojavljajo na delu ceste ob muldi, ob jaških, v zgornjem delu pa po celotni površini cestišča;
asfaltiranje cestišča v zgornjem delu se je izvajalo z nerazumnimi fazami del, tako so širine posameznih faz vlečenja asfalta različne;
vzdolžni stiki so slabo izvedeni (vijugajo) in na mnogih mestih niso zatesnjeni;
na mestih so stiki tudi višinsko različni;
razširitev na desni strani ceste ob jekleni varnostni ograji na območju hudournika je neustrezno izvedena, z napačnimi padci in nekvalitetno.
Lokalne sanacije niso primerna rešitev, zato se bo k rešitvi problematike pristopilo s frezanjem celotne površine ter preplastitvijo na isto višino cestišča.

Izvajalec del ne oporeka ugotovitvam ter se strinja, da je potrebno zadevo urediti in cestišče sanirati. Izvajalec se je tudi pisno zavezal, da bo pristopil k sanaciji nepravilnosti na dogovorjen način, najkasneje do 30. aprila 2019 oziroma v primeru slabih vremenskih razmer do 31. maja 2019.

Vir: lendava.si

Foto: Tomaž Galič

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja