Odstopil podžupan Otto Močnek

Dne 29.10.2019 je član občinskega sveta občine Lendava, Otto Močnek (SDS) podal pisno odsopno izjavo. V svoji odstopni izjavi je navedel tudi razloge, ki so ga privedli to tega dejanja.

Resnično mi je žal, da se niste odzvali na mojo prošnjo glede dogovora oz. uskladitve pogodbe o ureditvi pravic iz naslova opravljanja funkcije podžupana občine, zato jo v ponujeni obliki ne morem podpisati.

Po temeljitem premisleku – upoštevajoč tudi ostale relacije in delovne obveznosti – sem se tako odločil, da podam odstopno izjavo kot član občinskega sveta Občine Lendava (Lista SDS) in tudi na funkcijo podžupana občine Lendava.

Otto Močnek je hkrati z odstopom člana občinskega sveta odstopil tudi kot podžupan občine. Zato mu na podlagi 2. odst. 38. člena Statuta občine Lendava preneha mandat podžupana občine s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.

Kaj sledi po odstopu občinskega svetnika?

Ker je z odstopom člana občinskega sveta izpraznjeno eno mesto v občinskem svetu, je potrebno v skladu z zakonodajo izpeljati postopek nadomestnega imenovanja člana občinskega sveta in s tem zagotoviti polno sestavo sveta z vsemi 19 člani.

Občinska volilna komisija bo na podlagi obvestila župana izvedla postopek določitve nadomestnega člana občinskega sveta za preostanek mandata. Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah bo Občinska volilna komisija pozvala naslednjega kandidata z liste SDS, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen Otto Močnek, da poda izjavo o sprejemu funkcije. Nato bo Občinska volilna komisija podala občinskemu svetu predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu sveta za preostanek mandata.

Naslovna fotografija: Népújság

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja