Mehanika Lendava

Industrijsko podjetje za predelavo kovin in plastičnih mas Mehanika Lendava je bilo ustanovljeno leta 1949 z nazivom PREVOZ.

Ta karakteristični naziv je podjetje dobilo zaradi takratnega poslovnega predmeta, ki je bil registriran kot Okrajno prevozniško podjetje in špedicija. Ustanovitelj podjetja je bil takratni okrajni ljudski odbor Dolnja Lendava, ki je vršil preko svojega izvršilnega odbora tudi vodstvo podjetja, ki se je imenoval operativno upravni vodja.
Ob ustanovitvi je podjetje razpolagalo z osnovnimi sredstvi v vrednosti 10.060.000 din, medtem ko so obratna sredstva presegala tri milijone dinarjev, kar je po takratni vrednosti dinarja predstavljalo veliko vrednost.

Ustanovitelj je v navedenih sredstvih podjetju dal na razpolago sedem tovornih avtomobilov in kompletno opremo avtomehanične delavnice.
Podjetje je bilo torej ustanovljeno v času, ko je mlada socialistična država obnavljala težke posledice druge svetovne vojne, kar je pomenilo, da mora novoustanovljeno podjetje družbenega sektorja izvršiti svoje poslanstvo in upravičiti ustanovitev ter svoj namen, kar je tudi storilo.

Od prevozništva do proizvodnje

Zaradi hitrega razvoja majhne na novo ustanovljene delovne organizacije in področnih potreb se je podjetje tudi temu prilagajalo in se preusmerjalo v večjo obrtno delavnico mehanične stroke. Prav zaradi nove usmeritve se je leta 1952 podjetje preimenovalo v Splošno mehaniko in k temu prilagodilo poslovni predmet ter opuščalo prevozništvo.
Ker so potrebe za kovinskimi deli v dežnikarski industriji, zlasti takrat v lendavskem dežnikarstvu, ki je te dele v celoti uvažalo, bile vedno večje, obenem pa upoštevajoč prosto nekvalificirano delovno silo Lendave in okolice, zlasti žensk, je Splošna mehanika leta 1955 pričela s serijsko proizvodnjo kovinskih delov za dežnike. Od začetka je proizvodni program bil sestavljen le iz artikla »okrogla šiba«, kasneje pa se je razširil tudi na ostale. Seveda je ta proizvodnja bila ročna in primitivna, vendar pa je do leta 1962 podjetje zaradi serijske proizvodnje preraslo okvire obrtništva tako po načinu in obsegu proizvodnje ter realizacije kakor tudi po številu zaposlenih. Tega leta je podjetje tudi spremenilo svoj naziv v MEHANIKA Lendava, industrijsko podjetje s poslovnim predmetom izdelovanje kovinske galanterije, izdelovanje galanterijskega blaga iz plastičnih mas, strojno ključavničarstvo in mehanika.
V okviru omenjenega poslovnega predmeta je podjetje že proizvajalo vse kovinske dele za dežnike in senčnike in tudi kompletna ogrodja za dežnike in senčnike raznih tipov ter z njimi oskrbovalo domačo dežnikarsko industrijo in obrt.

Rast proizvodnje in zaposlenih

Zaradi povečane serijske proizvodnje je bilo nujno uvesti nove, sodobne, tehnične ukrepe ter proizvodnjo usmeriti na delo po učinku. Ta ukrep je omogočil podjetju postopoma dvigati dohodek kakor tudi osebni dohodek delavcev.
Skladi, ki so s tem nastajali, so v naslednjih letih omogočili rast podjetja ter tehnično izpopolnjevanje in tudi ureditev delovnih prostorov v letih 1961 in 1964, ko je podjetje pridobilo nove delavniške in poslovne zgradbe.
Z uvedbo serijske proizvodnje je raslo tudi število zaposlenih, tako da je z 9 do 30 zaposlenih v času obrtništva do leta 1956 naraslo na 64 zaposlenih, leta 1961 na 178 zaposlenih in leta 1967 na 418 zaposlenih. Vzporedno z rastjo števila zaposlenih se je večal tudi dohodek podjetja.
V izpolnjevanju reformnih nalog je bilo potrebno nenehno skrbeti za kvalitetnejšo proizvodnjo. V teh okoliščinah si je mladi kolektiv zadal nalogo avtomatizirati tehnološki proces dela, nekatere tehnološke postopke pa posodobiti. V ta namen je bil izdelan program avtomatizacije ter reorganizacije proizvodnje. Seveda je za nabavo avtomatskih strojev bilo potrebno ogromno materialnih sredstev, vendar je kolektiv tudi to zmogel, saj je leta 1968 nabavil tri avtomate za izdelavo paragonskih šibik, ki so pri tem zamenjali 70 ljudi.
S sproščanjem delovne sile je bilo treba misliti na novo proizvodnjo, ki bi zaposlovala višek delovne sile, obenem pa tudi povečala celotni dohodek. V tem smislu je vodstvo podjetja navezalo stike s poslovnim združenjem MARIS v Mariboru, ki je bilo pripravljeno uvesti tak proizvodni program.
Leta 1969 so se s posredovanjem Marisa iz Maribora začele priprave za sodelovanje z zahodnonemško firmo Gardena, ki je eden od večjih prodajalcev orodij za vrtičkarje. Tako je Mehanika leta 1970 začela s prvo proizvodnjo enega izmed Gardeninih artiklov; to so bile 60-centimetrske grablje za travo.
V teh letih je podjetje ob svojem imenu Industrijsko podjetje za predelavo kovin in plastičnih mas Mehanika Lendava spremenilo svoj poslovni predmet na:
— izdelovanje kovinske galanterije
— izdelavo in prodajo vrtnega orodja
— strojno ključavničarstvo in mehaničarstvo
— prevozne usluge in
— predelavo plastičnih mas,

saj je prav v teh letih podjetje odkupilo od podjetja Primat Maribor obrat Plastika v Kidričevem.
Z adaptacijo bivših traktorskih garaž v Petišovcih je podjetje pridobilo nove prostore, v katere so bili nameščeni odkupljeni stroji za predelavo plastike. Razen predelave z brizganjem se je v obratu pričela tudi tehnologija predelave z vakumiranjem , tedaj v glavnem samo za LTH Škofja Loka, pozneje pa tudi za Kraš Zagreb.

Decembra 1950 si je kolektiv izvolil nov samoupravni organ, delavski svet, ki ga je predstavljal takrat celotni 19-članski kolektiv in sedem članski upravni odbor. Za prvega predsednika delavskega sveta je bil izvoljen Matko Ivan, za predsednika upravnega odbora pa Bakan Ivan.
S širjenjem proizvodnje in podjetja se je razvijalo tudi delavsko samoupravljanje. Tako je bil leta 1956 izvoljen 17-članski delavski svet, leta 1960 se je povečal na 21 članov, leta 1963 pa na 25 članov.
S sprejetjem ustavnih dopolnil pa je kolektiv pridobil še več samoupravnih pravic pri odločanju.

Leta 1975 pripojitev h Indipu

Žal pa je v letih 1974 kolektiv prišel v težave, ko so nastajali kadrovski problemi. Tako je pri zaključnem računu iz tega leta ugotovljena izguba, za katero so v tistem času z gotovostjo trdili, da je krivda bila v zastareli tehnologiji, primanjkovanju kadrov ter ne nazadnje tudi prehod na sistem obračunavanja direktnih stroškov.

 Zaradi tega in v pričakovanju svetlejše bodočnosti se je 229- članski kolektiv z referendumom dne 25. marca 1975 odločil za pripojitev k Industriji dežnikov in pletenin INDIP Lendava.

Na naslovni fotografiji so delavci Mehanike med delovno akcijo, ko so odstranjevali posledice neurja pred tovarno. Fotografija je nastala leta 1960.

Za povečavo klikni na fotografijo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja