Končana usposabljanja za vodnike kolesarskih tur v okviru projekta Iron Curtain Cycling

V Lentiju na Madžarskem so se z današnjim dnem končala brezplačna usposabljanja za vodnike kolesarskih tur, ki so se izvajala v okviru projekta Iron Curtain Cycling. Usposabljanje se je pričelo 6. oktobra 2018 v podjetniškem inkubatorju v Lentiju na Madžarskem. Organizatorji so izvedli osem teoretičnih in dva praktična usposabljanja, ki so trajala štiri mesece. Usposabljanja so se izvaja v angleškem jeziku. Slušatelji so prihajali iz Madžarske in Slovenije. Današnji deseti modul je bil tudi zadnji od predvidenih, in je bil izveden v praktičnem delu na terenu od Lentija, Lendave, Murske Sobote in Monoštra na Madžarskem, kjer so slušatelji dobil naloge ocenitve posameznih krajev, kot kolesarjem prijazna mesta in s tem povezane prednosti pri organizaciji kolesarskih tur. Slušatelji so s tem uspešno končali usposabljanja in prejeli zaključno potrdilo za vodnike kolesarskih tur.

Namen usposabljanja je bil, da bodo skupinam kolesarjev na razpolago dobro pripravljeni lokalni vodniki, ki odlično poznajo znamenitosti, in programe, povezane s tematiko Železne zavese ter so jih sposobni tudi ustrezno predstaviti. Pomemben modul usposabljanja je tudi posredovanje znanja iz menedžmenta slušateljem in dediščine Železne zavese, spoznavanje načinov ublažitve vplivov okoljskih obremenitev, ki izvirajo iz turizma.

Cilji projekta:

Splošni cilj projekta je povečati domačo in mednarodno privlačnost SI-HU odseka kolesarske poti EV 13 in navezujočega se projektnega območja ter promocija trajnostnega blagega turizma s predstavitvijo in trajnostno rabo naravne in kulturne dediščine v obmejnem prostoru. Z njim želimo prispevati k izboljšanju prehodnosti meje: cilj je izboljšanje integracije SI-HU obmejnih območij (z vzpostavitvijo kolesarske povezave skozi novo točko za prestop meje), zato da mejna črta naj ne predstavlja več fizične ovire v vsakdanjih stikih med naselji oz. turističnih stikih med schengenskima državama. Mednje sodi tudi enotna čezmejna mreža ponudnikov storitev s privlačnimi, konkurenčnimi, k obisku projektnega območja nagovarjajočimi programskimi paketi. S krepitvijo stikov med turističnimi magneti in okoliškimi ruralnimi območji, z oblikovanjem dopolnilnih območnih elementov ponudbe, ki bi sloneli na ponudbi magnetnih naselij, in s povezanostjo teh, bi bilo mogoče vključiti v turizem tudi manj razvita agrarna naselja. Vse to bi prispevalo k večjemu številu domačih in tujih gostov v prostoru, podaljšal bi se v destinaciji prebiti čas, povečala bi se tudi število nočitev in potrošnja na lokalni ravni. Zaradi multiplikativnih učinkov turizma bi se pozitivni rezultati odražali na področju gospodarstva, zaposlovanja in na družbeni ravni zaradi dviga življenjske ravni in izboljšanja kakovosti življenja bi se zmanjšalo tudi odseljevanje z obmejnega ruralnega območja.

Rezultati:

Rezultat projekta bo nastanek čezmejne kolesarske turistične destinacije, ki bo s skupnim razvijanjem produktov in storitev prispeval k dvigu turistične privlačnosti, s tem pa tudi obiskanosti območja. Z novo, kolesarjem prijazno ponudbo bo možno v mejnem območju tudi ob daljšem obisku organizirati doživljajsko bogat program, posledično se bo podaljšal čas obiska in povečalo število nočitev. Temu cilju bo služilo 344,3 km kolesarskih poti z novimi tablami/kažipoti, nastalo bo tudi 9 novih skupnih turističnih produktov in storitev (tematske poti, turistični paketi, izposoja koles, počivališča, e-polnilne postaje, muzej železne zavese na prostem, karta, mobilna aplikacija, prireditve za kolesarje). Projektno območje obsega predvsem mikroregije Monošter, Őriszentpéter, Lenti in Letenye ter območja Lendave, Ljutomera, Veržeja, Murske Sobote, Ormoža in Ptuja; na teh območjih je bilo v letu 2015 realiziranih 650.000 nočitev (večjih kopaliških mest zaradi nizkega vpliva projekta na njih nismo upoštevali). Načrtovano povečanje znaša + 2.500 obiskovalcev do konca obdobja vzdrževanja. Prispevek k prometu gostov bomo merili s spremljanjem podatkov o prometu v nastanitvenih kapacitetah: letno bomo zbrali statistične podatke od lastnikov nočitvenih kapacitet, na katere imajo nove kolesarske poti in storitve vpliv. Razen tega bomo v letu 2019 merili dodano vrednost na število nočitev tudi z anketo.

Partnerji projekta:

Zala Megyei Önkormányzat – vodilni partner
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
Vas Megyei Önkormányzat Hivatal
Nyugat-Pannon Terület – és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Ltd
Občina Lendava
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság

[Best_Wordpress_Gallery id=”689″ gal_title=”Iron CC”]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja