Je kozarec (občinska blagajna) na pol poln ali na pol prazen?

Odziv na: Pojasnila o posledicah prevzetih pogodbenih obveznosti v letu 2018 na finančno stanje Občine Lendava v letu 2019

Prikaz uradno objavljenih podatkov primerljivih pomurskih občin (Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona) nam daje realen vpogled v dejstvo, do kolikšne mere so bile konec leta 2018 občinske blagajne prazne ali polne. Številke govorijo same po sebi, so takšne kot so in ne morejo biti predmet ugibanj. Primerjava med občinami pa nam lahko pomaga, da si ustvarimo lastno mnenje o posamezni občinski blagajni (finančno-premoženjskem stanju) ob koncu leta 2018. Trditev o primerljivo dobrem stanju občine Lendava temelji na uradnih številkah in primerjavah med občinami ter v celoti drži.

S prikazom podatkov nismo podajali subjektivnih mnenj in ocen.V našem prispevku smo povzeli uradno objavljene podatke, ki so jih občine posredovale pristojni državni instituciji (AJPES). Podatki iz Bilance stanja prikazujejo premoženjsko in finančno stanje občin na dan 31.12.2018, podatki iz Izkaza prihodkov in odhodkov pa povzemajo finančne dogodke za leto 2018. Omenjeni dokumenti jasno in s točnimi številkami navajajo finančno-premoženjsko stanje posamezne občine in s tem povezano finančno stanje. Ne vsebujejo pa ocen različnih priložnosti, tveganj, napovedi in podobnega, ker so slednje pogosto subjektivne in nemerljive. Z objavo podatkov nismo želeli ugibati, če so kozarci (občinske blagajne) na pol polni ali na pol prazni. Objavili smo konkretne podatke in podali zaključek, da je bil kozarec občine Lendava zagotovo bolj poln kot kozarci drugih občin. Če je lendavski kozarec bil na pol prazen, potem so drugi bili kozarci drugih občin povsem suhi. Pri tem so mnenja lahko zelo različna, kar pa seveda ne more sprementi uradno objavljenih številk in iz tega izhajajočih dejstev.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja