EPK – BITI ALI NE BITI

Glede na to, da je po odstopu g. Štegerja in Čanderja v javnosti vse potihnilo glede prihodnosti lendavske kandidature za EPK 2025, smo se odločili o tem napisati konkretnejši članek in smo postaviti nekaj vprašanj članom trenutnega programskega sveta, saj menimo, da ima javnost pravico izvedeti, kaj se dogaja, kako zadeve potekajo in ali ima lendavska občina kakšne alternativne načrte za razvoj turizma v mestu. Medtem, ko čakamo na odgovore, smo pripravili nekaj osnovnih informacij o tem projektu.

Evropska prestolnica kulture (EPK) je naziv, ki ga za dobo enega koledarskega leta nosi eno ali več mest v Evropski uniji, ki sodelujejo v programu Evropska prestolnica kulture. Namen ideje določitve letne prestolnice kulture je zbližati evropske države in narode s poudarjanjem bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter ozaveščanjem o skupni zgodovini in vrednotah.
Leta 2016 smo v Lendavi napovedali, da se bomo potegovali za pridobitev naslova Evropska prestolnica kulture 2025. V okviru priprav za kandidaturo je pripravljen Lokalni program kulture in Strategija potrebnih vlaganj do leta 2025. Dokumente je potrdil občinski svet. Imenovan je bil Programski svet EPK, ki deluje samostojno ter kreira vsebine za čim boljšo realizacijo lokalnega programa kulture, ki je podlaga za vse aktivnosti.
K projektu so kot partnerji pristopili: Svet Pomurske razvojne agencije, MO Murska Sobota, Medžimurska županija in Zalska županija, mesti Čakovec in Zalaegerszeg. Projektni svet EPK in župan skrbita za koordinacijo projektnih aktivnosti in koordinacijo v čezmejnem prostoru.
V letu 2018 je bil pripravljen poseben razpis za kulturne projekte v vrednosti 100.000 EUR ( kandidirala so lahko tudi društva in drugi izvajalci programov s področja kulture). Kot rezultat tega razpisa je izvedenih več kot 170 kulturno-zabavnih prireditev v okviru Poletja v Lendavi. V letu 2019 naj bi se v ta program vključili tudi partnerji projekta, s katerimi bi že v tem letu ponudili bogato kulturno-turistično ponudbo v okviru priprav na kandidaturo Lendave za EPK 2025. Namen tega je povezati že uveljavljene prireditve v čezmejni regiji, povečati število obiskovalcev in doseči kroženje turistov med partnerskimi mesti. Občina Lendava je že povečala turistično takso, ki pomeni pomemben vir za finansiranje aktivnosti. Galerija-muzej v letu 2019 po zaslugi projekta EPK pripravlja dve vrhunski razstavi svetovnih likovnih velikanov, kar bo še povečalo število obiskovalcev in prihodke. Ponudbi Galerije-muzej (cca 37.000 obiskovalcev v letu 2018) in Razglednega stolpa Vinarium (leta 2018 cca 90.000 obiskovalcev) se dobro dopolnjujeta in medsebojno promovirata. Premiki so opazni tudi pri krepitvi ljubiteljske kulture in delovanju kulturnih društev. Bolj ambiciozna društva so se pričela povezovati in se prijavljati v okviru razpisa za projekte, kar je pomembno za krepitev delovanja društev kot tudi za uspešno kandidaturo in vključenost širšega območja.
Pristop Lendave h kandidaturi za EPK leta 2025 je specifičen tudi po tem, da ne predvideva velikih investicijskih vlaganj. V Strategijo investicijskih vlaganj v okviru EPK so vključeni samo tisti projekti, ki bi jih v okolju morali realizirati, ker jih potrebujemo, – t. j. ureditev zapuščenega objekta nekdanje blagovnice v sodobno knjižnico ter mednarodno kulturno in izobraževalno središče s spremljajočo infrastrukturno podporo za gledališko dvorano, trajnostna prometna ureditev, stanovanjsko naselje v starem mestnem jedru. Urediti bo treba tudi staro mestno jedro in nadaljevati obnovo gradu. Posebno skrb je treba nameniti ohranjanju snovne in nesnovne kulturne dediščine, predstavitvi kulture sožitja različnih narodov v Lendavi skozi stoletja. Vključevanje kulture v turistično ponudbo kraja preko projekta Lendava – EPK 2025 pomembno prispeva k razvoju kulturnega turizma.
Projekt EPK 2025 bo pripomogel, da se ti investicijski projekti hitreje uresničijo, kot bi se sicer. Viri finansiranja so različni: namenski prihodki za turizem (turistična taksa), lastni viri, črpanje sredstev EU za izvajanje projektov, kulturni evro, pridobivanje sredstev na razpisih, javno-zasebna vlaganja. Veliko dela v zvezi s kandidaturo Lendave za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 je bilo že opravljenega. Lendava je dobro pripravljena na razpis, ki bo objavljen v letošnjem letu.
S pomočjo projekta EPK lahko Lendava postane čezmejno regijsko stičišče kulture, turizma in kreativnosti. S tem bi se vključili v kroženje znanja v srednjeevropskem prostoru in postali zanimivi za mlade. Kulturni turizem ima visoko dodano vrednost in zahteva odlične infrastrukturne pogoje, ki jih v veliki meri že imamo. Malo je krajev, ki imajo razvit kulturni turizem, ker je to povezano s kulturno dediščino in turistično razpoznavnostjo.
Lendava ima te danosti in priložnost, da jih s projektom EPK tudi razvije.

 

“Časi, ko je treba govoriti o kulturi in jo braniti, so grdi časi. Stališče, da so kultura predvsem kulturniki, oboje pa velik strošek in težava, se oblikuje samo v družbi, kjer je kulture premalo. Vsakršne. V glavi in v srcu,”

Gašper Tič.

Naslovna fotografija: Peter Škrilec

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja