ELMA LENDAVA IN NJEN NASTANEK

Dogovor med Nafto Lendava in Elmo Črnuče – nova tovarna v Lendavi.

Do osnovanja tovarne je prišlo leta 1963, ko sta se tedanja NAFTA Lendava in ELMA Črnuče pogodbeno vezali. Podjetje NAFTA Lendava je namreč v tem času začelo opuščati raziskovalno vrtanje in za zaposlene je bilo potrebno najti novo rešitev. Interesi so bili obojestranski in na podlagi sklenjene pogodbe so za oba partnerja izhajale sledeče obveze:
NAFTA Lendava priskrbi proizvodne prostore, delovne stroje in naprave ter delovno silo;
ELMA Črnuče je zadolžena za organizacijo proizvodnje, tehnologijo in plasman izdelkov.
V pogodbi, ki je bila sklenjena za dobo 10 let, je bilo med drugim določeno, da mora ELMA takoj v začetku zaposliti 30 ljudi, na koncu obdobja pa 60.
Pomembno je tudi omeniti, da je bila pogodba interesantna popolnoma iz tehnoloških razlogov, saj je NAFTA Lendava nameravala proizvajati fenoform maso, ki je osnovni material pri izdelavi bakelitnih odpreskov. Ravno te pa so v novo ustanovljeni tovarni največ predelovali.
Medsebojne obveze iz pogodbe leta 1963 so bile predčasno izpolnjene, in sicer leta 1970. Treba je bilo misliti na bodočnost. Tudi v gospodarskem in družbenem življenju so nastopile nekatere spremembe, ki so v precejšnji meri vplivale tudi na prebivalstvo v Lendavi. Nerazvitost tega področja je bilo potrebno premagati, interes skupščine občine Lendava je bil, zaposliti čim več prebivalstva, in zaradi tega je bila izredno zainteresirana za nadaljnji razvoj tovarne ELMA v Lendavi. Z matično tovarno ELMA seveda tu ni bilo velikih težav, kajti hiter razvoj podjetja kot celote je zahteval nadaljnje rešitve v smislu povečanja prozvodnje.

Nov obrat Elme ustanovi skupščina občine Lendava.

Zaradi tega v tem obdobju pride do prekinitve pogodbenega odnosa NAFTA Lendava in ELMA Črnuče in vsa nadaljnja dogovarjanja iz lendavske strani prevzame skupščina občine Lendava. Osnuje se obrat ELME v Lendavi. Vsa obstoječa produkcijska sredstva prevzame ELMA, pri tem pa se obveže v najkrajšem času zaposliti 170 delavcev. V ta namen je bilo že leta 1970 investiranih 3 milijone dinarjev. Že v naslednjem letu steče poleg že utečene proizvodnje stiskanja odpreskov tudi proizvodnja v montaži Lendava. Tako dobi v tem obratu vedno več ljudi zaposlitev, predvsem mladina ženskega spola, ki ima na lendavskem področju premalo možnosti za zaposlitev, tovarna pa dobi neuraden naziv tovarna okovov. Tu se izdelujejo skoraj vsi potrebni elementi in takšen razvoj obrata je ne nazadnje pogojevala bližina Maribora, kjer je tovarna ELEKTRO- KOVINA njihov največji odjemalec okovov. To je bila v bistvu prva faza realizacije dogovorov skupščine občine Lendava in ELME Črnuče. Takoj naslednje leto se zopet investira 9 milijonov v osnovna in 6 milijonov v obratna sredstva.

Ob otvoritvi preurejenih  proizvodnih prostorov je bil navzoč član sveta federacije ing. Marko Bulc in podpredsednik Izvršnega sveta SRS tov. Tone Tribušon. V slavnostnem govoru je tov. Tribušon pohvalil podjetje ELMA, ki je prvo in edino iz ljubljanskega industrijskega središča, ki širi svoje proizvodne zmogljivosti prav tu, na nerazvitem območju v Lendavi, s tem pa daje možnost zaposlitve mnogim nezaposlenim občanom tega področja. Naj bi to bil vzgled tudi drugim, ne pa osamljen primer, je dejal tov. Tribušon.
Desetletnico svojega obstoja je kolektiv ELMA v Lendavi proslavil v istem letu, t. j. 1973, ko je tudi podjetje proslavilo 25-letnico svojega delovanja. V tem jubilarnem letu ELME so bila srečanja obeh kolektivov na kulturnem, športnem in družabnem področju, junija v Lendavi, oktobra pa v Črnučah. Vsem udeležencem so ta srečanja ostala v nepozabnem spominu, in so si  želeli več, saj to tudi prispeva k sožitju raznih narodnosti.

Novi načrti proizvodnje in nove zaposlitev v Elmi.

V letu 1975, ki je predstavljal nadaljnjo fazo razvoja TOZD tovarne Lendava, so še nadalje investiral 11,5 milijona dinarjev v osnovna in 11 milijonov v obratna sredstva, da bi v letu 1976 s 400 zaposlenimi dosegli cca 60 milijonov brutto prometa. Investicije v tistem letu so bile namenjene za novo, kvalitetnejšo strojno opremo in uvedbo sodobnejših tehnoloških postopkov. TOZD tovarna Lendavaje tedaj izdelovala poleg okovov tudi ostali instalacijski material.
Poleg obstoječih dejavnosti so v ELMI začeli v bodoče izdelova ti elementi iz plastike za gospodinjske aparate. Zato so predvidevali v obdobju 1980 še nadaljnje investicije, in sicer v znesku 30 milijonov dinarjev v obratna sredstva in 20 milijonov dinarjev v osnovna sredstva. Pri tej investiciji se je v Lendavi na novo zaposlilo še 50 ljudi, ki so leta 1980 ustvarili 170 milijonov brutto produkta.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja