Center za zaščito in reševanje v Lendavi ima uporabno dovoljenje

Z izdajo uporabnega dovoljenja je Upravna enota Lendava potrdila, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem ter varen in primeren za dejavnosti, za katere je namenjen. Gasilci v Lendavi, civilna zaščita in Rdeči križ delujejo v neprimernih prostorih, vrata novega centra pa, kljub odmevni otvoritvi, ostajajo zaprta.

Centri za zaščito in reševanje se praviloma vzpostavljajo v regijskih središčih. Lendava ga potrebuje zaradi visoke požarne ogroženosti in zaradi zavedanja, da bodo posledice podnebnih sprememb vse večje (neurja, poplave, suše in drugi ekstremni dogodki). Delovanje takšnega centra je povezano tudi z dejavnostmi varstva okolja, osveščanja in usposabljanja občanov ter s podporo pri izvajanju različnih humanitarnih nalog. Usklajeno delovanje različnih dejavnikov ter skupna raba prostorskih, človeških in drugih kapacitet je racionalna rešitev in edina možnost, da se takšen center lahko vzpostavi izven regijskega središča. Takšen center ne more nadomestiti dejavnosti industrijske gasilske enote, lahko pa se dobro dopolnjujeta.

Pripravo in izgradnjo Centra za zaščito in reševanje je spremljal gradbeni odbor z namenom, da se usklajujejo potrebe različnih dejavnikov (civilne zaščite, Rdečega križa, industrijske brigade, varstva pred poplavno ogroženostjo itd). Dogovorjene rešitve so vključene v Investicijski program za izgradnjo centra. Javnosti ni znano, da bi investicijski program spremenili ali gradbeni odbor ukinili, kar pomeni, da je dokončanje investicije bila naloga občine v letu 2019. Koncu gradnje je sledila pridobitev uporabnega dovoljenja in odmevna otvoritev. Pričakovalo se je, da bo objekt predan svojemu namenu, kar se do danes ni zgodilo, izgovori pa niso prepričljivi!

Junij 2018 – Slovesna otvoritev Centra za zaščito in reševanje v Lendavi

Center za zaščito in reševanje v Lendavi ima uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje, izdano s strani Upravne enote Lendava, pomeni, da je objekt tehnično primeren in varen za izvajanje predvidenih dejavnosti. Upravna enota te odločitve ni preklicala, kar bi za gotovo storila, če objekt ne bi bil varen. Na plazovitem območju občine (od Dolge vasi do Pinc) so številni objekti (javni in privatni), v katerih se dejavnosti nemoteno odvijajo tako, kot so se vrsto let pred tem odvijale tudi na tej lokaciji. Po naših informacijah je zahtevan dodaten poseg v vrednosti cca 10.000 evrov, kar je manj kot 1 % vrednosti investicije. To je za občino majhen zalogaj, ki ga v primeru upravičenosti lahko prevali na izvajalce. Kljub temu se iščejo izgovori, ne pa hitre in enostavne rešitve. Pri tem ne gre samo za vprašanje političnega prestiža, temveč tudi za vrsto nalog, ki jih je potrebno opraviti na področju celovitega sistema zaščite in reševanja v občini (Glej oceno požarne ogroženosti v občini Lendava in investicijski program za izgradnjo centra!).

Projekt je že od voline kampanje naprej velik trn v peti- gre za trdi populizem in norčevanje?

Manjkajoča oprema prav tako ne more biti razlog, da objekt ne bi služil svojemu namenu. Z obstoječo gasilsko opremo in z obstoječimi sredstvi Civilne zaščite Lendave se lahko prične z delom v novih prostorih. Potrebni so minimalni vložki ter dober namen, da se naredijo naslednji koraki pri vzpostavitvi Centra za zaščito in reševanje. V občinski upravi so osebe, ki so bile zadolžene, da poskrbijo za vsebine, ki bi se odvijale v novih prostorih ter za njegovo upravljanje v skladu s sprejetimi načrti.

Naloga Gasilske zveze Lendave in osrednje gasilske enote je, da se kadrovsko okrepita (operativne zmogljivosti) in zagotovijo kadrovske pogoje za višjo kategorizacijo (iz sedanje III. v IV.). Občina temu sledi z nabavo predpisane opreme, ki se sproti posodablja in dopolnjuje. Preko občinskega požarnega sklada se zagotovilja gasilska oprema, ki je predpisana za konkretno kategorijo. Pri tem sodeluje tudi pristojno ministrstvo, ki je izkazalo pripravljenost, da Center dodatno podpre pri nabavi opreme za operativno delovanje, ki se še ni pričelo.
Lendavsko prostovoljno gasilsko društvo predstavlja jedro javne službe, ki preko občinske Gasilske zveze zagotavlja požarno varnost v občini Lendava. Društvo ima bogato tradicijo, kljub temu deluje v povsem neprimernih prostorih. Izgradnja Centra za zaščito in reševanje se je upravičevala s preselitvijo Gasilskega društva Lendava v nove prostore ter s preselitvijo skladišča civilne zaščite in Rdečega križa v sedanje prostore gasilskega društva, ki bi jih občina pomagala obnoviti. V primeru naravnih nesreč bi vsi ti dejavniki delovali usklajeno in na isti lokaciji. Pri tem bi osrednja gasilska enota potrebovala sodelovanje poklicnih gasilcev in prostovoljnih društev, Center pa bi pripomogel tudi k njihovemu razvoju (večja učinkovitost, prijava na razpise, strokovna podpora in oprema!).

 
Škoda bi se bilo ustaviti na pol poti ter zamuditi priložnost, da se zagotovi večja učinkovitost na področju zaščite in reševanja ter večja varnost za občane in njihovo premoženje. Od zavzetosti odgovornih oseb in vsebin, ki bodo tam zaživele, je odvisno ali bo moderen objekt postal dobro organiziran Center za zaščito in reševanje, zgolj gasilski dom ali plesna dvorana, ki je bila omenjana v volilni kampanji!
Mogoče pa ne bo požarov, poplav, izlitij nevarnih snovi, velikih neurij, ujm in drugih izrednih dogodkov, ki bi nas ogrožali. Mogoče pa bo takrat za nas poskrbel kdo drug, ki bo prav takrat imel enake probleme z izrednimi dogodki? Če je to tako, potem je investicija povsem zgrešena. Kdo bi vedel!?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja